1

2017

Multisensoryczne UNESCO – digitalizacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa
Lipnicy Murowanej

Audiodeskrypcje

Lipnica Murowana – kościół św. Andrzeja

  

Lipnica Murowana – kościół św. Szymona

  

Lipnica Murowana – kościół św. Leonarda – ambona

  

Lipnica Murowana – kościół św. Leonarda – belka tęczowa

  

Lipnica Murowana – kościół św. Leonarda – Ostatnia Wieczerza

  

Lipnica Murowana – kościół św. Leonarda – otoczenie kościoła

  

Lipnica Murowana – kościół św. Leonarda – pozytyw szkatulny

  

Lipnica Murowana – kościół św. Leonarda – Sąd Ostateczny

  

Lipnica Murowana – kościół św. Leonarda – wnętrze

  

Lipnica Murowana – kościół św. Leonarda – z zewnątrz

  

2

2018

Multisensoryczne UNESCO 2. Digitalizacja dziedzictwa kościołów południowej Małopolski
w 15 rocznicę wpisu na listę UNESCO

Audiodeskrypcje

Dębno – tryptyk w kościele św. Michała Archanioła

  

Haczów – bryła kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

  

Haczów – malowidło św. Krzysztof w kościele Wniebowzięcia NMP

  

Sękowa – bryła kościoła świętycz Filipa i Jakuba

  

Sękowa – krucyfiks w kościele świętych Filipa i Jakuba

  

Binarowa – bryła kościoła św. Michała Archanioła

  

Binarowa – malowidło Nagła Śmierć w kościele św. Michała Archanioła

  

Blizne – bryła kościoła pw. Wszystkich Świętych

  

Blizne – rzeźba Matki Boskiej w kościele pw. Wszystkich Świętych

  

Dębno – bryła kościoła św. Michała Archanioła

  

3

2019

Multisensoryczne UNESCO 3. Digitalizacja 8 drewnianych cerkwi w polskim regionie Karpat wpisanych na listę UNESCO

Audiodeskrypcje

Powroźnik – malowidło w cerkwi św. Jakuba Młodszego

  

Radruż – Boży Grób w cerkwi św. Paraskiewy

  

Radruż – cerkiew św. Paraskiewy

  

Powroźnik – cerkiew św. Jakuba Młodszego

  

Smolnik – cerkiew św. Michała Archanioła

  

Smolnik – malowidła w cerkwi św. Michała Archanioła

  

Turzańsk – cerkiew św. Michała Archanioła

  

Turzańsk – polichromia w cerkwi św. Michała Archanioła

  

Brunary Wyżne- cerkiew św. Michała Archanioła

  

Brunary Wyżne – Prestoł i kiwot w cerkwi św. Michała Archanioła

  

Chotyniec – cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy

  

Chotyniec polichromia w cerkwi Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy

  

Kwiatoń – cerkiew św. Paraskiewy

  

Kwiatoń – ikona w cerkwi św. Paraskiewy

  

Owczary – cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy NMP

  

Owczary – Ikonostas w cerkwi pw. Opieki Bogurodzicy NMP

  

4

2020

Multisensoryczne UNESCO 4. Digitalizacja dziedzictwa kulturowego Krakowa wpisanego na listę UNESCO

Audiodeskrypcje

Kraków – Brama Floriańska

  

Kraków – Kaplica Najświętszej Marii Dziewicy w Bramie Floriańskiej

  

Kraków – Mury obronne

  

Kraków – Barbakan

  

Kraków – Baszta Pasamoników

  

5

2021-2023

Multisensoryczne UNESCO 5. Digitalizacja dziedzictwa kulturowego Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej (UNESCO)

Audiodeskrypcje

Kalwaria Zebrzydowska – Bazylika Matki Bożej Anielskiej

  

Kalwaria Zebrzydowska – Plac Rajski

  

Kalwaria Zebrzydowska – Kaplica Matki Bożej Kalwaryjskiej

  

Kalwaria Zebrzydowska – Obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej

  

Kalwaria Zebrzydowska – księga
Cantionale

  

Kalwaria Zebrzydowska – Chór Zakonny

  

Kalwaria Zebrzydowska – Kaplica Niepokalanego Poczęcia

  

Kalwaria Zebrzydowska – Kaplica Św. Antoniego

  

Kalwaria Zebrzydowska – Dróżki Kalwaryjskie


Ratusz Piłata
i Pawilon Gradusy


Kościół Grobu
Matki Bożej


Kościół
Ukrzyżowania