Kościół św. Szymona

  

Kościół św. Szymona, miejsce byłej piekarni rodziców – Św. Szymon mówca żarliwy, w kazaniach przyjemny

Obiekt, przed którym teraz się znajdujesz, jest obecnie jedynym w Polsce sanktuarium poświęconym temu patronowi. Św. Szymon urodził się w Lipnicy około 1435 roku w ubogiej, ale bardzo pracowitej i religijnej rodzinie. Jego rodzicami byli lokalni piekarze – Anna i Grzegorz. Został ochrzczony w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła, w kamiennej chrzcielnicy, którą można oglądać do dziś.

Chociaż nie zachowały się żadne dokumenty dotyczące okresu jego młodości, to miejscowe podania wskazują na jego wielką pobożność i chęć pomocy bliźnim. Według legendy dzięki modlitwie ugasił trawiący miasto pożar. Chociaż rozdawał ubogim za darmo chleb, to sakiewka jego ojca wciąż się zapełniała. Posiadał też podobno umiejętność rozmowy ze świętymi uwiecznionymi w tryptyku kościoła św. Leonarda.

PIEŚŃ DO ŚW. SZYMONA Z LIPNICY

1. Święty Szymonie, zacny Bernardynie,
Rodem z Lipnicy, słynnej z świętych wielu.
Ty z gorliwości apostolskiej słyniesz,
Naucz nas dążyć do szlachetnych celów.

2. Ty gromadziłeś wokół siebie żaków
Świecąc im wiedzą i życia przykładem.
Chlubił się Tobą gród królewski Kraków
I nas wiedź teraz cnót Twych jasnym śladem

3. W pełni sił Twoich zmogła Cię zaraza,
Która przecięła nić Twego żywota.
Broń nas od grzechu, gdyż Boga obraza
Może nam zamknąć do niebiosów wrota.

/Słowa i muzyka: ks. Stanisław Ziemiański/

Opinia o świętości Szymona trwa już od czasów jego śmierci w 1482 roku. Do końca życia, mimo niebezpieczeństwa, posługiwał on chorym i umierającym w królewskim grodzie, opanowanym wtedy epidemią cholery. Zmarł na skutek zakażenia bakterią, po 5 dniach choroby, 18 lipca. Pochowano go w krypcie pod ołtarzem kościoła św. Bernarda na Stradomiu. Prawie 200 lat po śmierci został ogłoszony błogosławionym, na podstawie kultu niepamiętnego, w 1685 roku. Znane są przekazy dotyczące wizyt, jakie cierpiącym składali Bernardyni stradomscy z płaszczem i pasem św. Szymona. Chorzy po zetknięciu z relikwiami świętego doznawali łaski uzdrowienia.

Chociaż starania o kanonizację Szymona zostały rozpoczęte w XVIII wieku, to do skutku doszły dopiero na początku naszego tysiąclecia – został on wyniesiony na ołtarze przez papieża Benedykta XVI w 2007 roku. Jako cud kanonizacyjny wymieniono uzdrowienie pochodzącej z Lipnicy, a mieszkającej w Krakowie farmaceutki Marii Piątek, chorej na zator mózgu, sparaliżowanej i pozbawionej mowy. Św. Szymon, czciciel Matki Boskiej, otoczony jest szczególnym kultem w Lipnicy Murowanej i Krakowie. Atrybuty, z którymi zwykle jest przedstawiany, to krzyż, bochen chleba i Pismo Święte. Dzień jego śmierci został ustanowiony wspomnieniem liturgicznym świętego.

W ten dzień wierni mogą skosztować bułeczek św. Szymona, które niegdyś rozdawał lipnicki święty. W ramach odpustu, od 1990 roku, organizowany jest Przegląd Piosenki Religijnej o statuetkę św. Szymona.

Jeśli kościół jest otwarty, postaraj się wejść do środka. Przed wejściem zwróć uwagę na płaskorzeźbę przedstawiającą św. Szymona, znajdującą się nad drzwiami oraz witraż z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Wejdź do środka. Kościół św. Szymona znajduje się w miejscu, gdzie kiedyś stał jego dom rodzinny. Został wybudowany w 1636 roku staraniem Stanisława Lubomirskiego, z polecenia króla Władysława IV, który zwycięstwo nad Armią Turecką pod Chocimiem przypisywał wstawiennictwu św. Szymona.

Jako wotum zlecił wybudowanie kościoła w rodzinnej miejscowości świętego. Świątynia została wzniesiona na planie prostokąta, z dwiema kaplicami, w stylu barokowym. Zwróć uwagę na ołtarz główny, powstały w 1860 roku w stylu rokokowo-neogotyckim. Przedstawia on św. Szymona w towarzystwie współzakonników. Kościół został przebudowany w latach 60. XX wieku dzięki ofiarności lipniczan z Ameryki. Organy znajdujące się w jego wnętrzu pochodzą z XIX wieku.

Znajdź wmurowane w ścianę kościoła tablice dziękczynne, mówiące o wkładzie zamieszkałych w Ameryce lipniczan w odbudowę kościoła św. Szymona, znajdują się one po lewej stronie od wyjścia. Lipnicka diaspora zamieszkała w Ameryce jest dość liczna i nie zapomina o swoich korzeniach, hojnie dofinansowując szczytne inicjatywy podejmowane w ich małej ojczyźnie.

Świadczą o tym właśnie tablice wmurowane w ściany kościoła św. Szymona. Na jednej z nich, pochodzącej z 1934 roku napisano: Dzieciom za oceanem za ich przywiązanie i ofiarność cześć! Macierz Lipnica, 1934, na drugiej zaś możemy przeczytać: Kościółek ten przebudowany w latach 1964-66 z ofiarności lipniczan w Ameryce oraz wkładem i staraniem ks. prałata Franciszka Bardla w 50-lecie jego kapłaństwa kamień ten przekazują potomności wdzięczni rodacy i Lipniczanie roku pańskiego 1966”.

Wyjdź na zewnątrz kościoła i stań przed studnią, przy której znajduje się pomnik św. Szymona. Pochodzącemu z XVI wieku źródłu, za sprawą św. Szymona przypisywane są cudowne właściwości. Podobno leczy ono choroby oczu, gardła i niepłodność. Święty Szymon jest patronem matek oczekujących potomstwa.

Przed wyjściem z terenu kościoła spójrz do góry i przyjrzyj się dzwonnicy parawanowej, pełniącej jednocześnie funkcję bramy wejściowej. Być może będziesz miał okazję usłyszeć melodyjny głos dzwonów, które noszą imiona lipnickich świętych – Szymona, Urszuli i Marii Teresy.

Audiodeskrypcja – Kościół Św. Szymona