Kościół Ukrzyżowania

  

Kościół Ukrzyżowania

Kościół wybudowano na Górze Żar zwanej Golgotą, w Kalwarii Zebrzydowskiej, tuż obok bazyliki. Kościół powstał w siedemnastym wieku. Wzniesiono go na planie prostokąta o bokach długości dwanaście na szesnaście metrów. Przykrywa go dwuspadowy blaszany dach z niewielką wieżą, tak zwaną sygnaturką. Wznosi się ona na wysokość dwudziestu trzech metrów. Mury świątyni wybudowano z kamienia i obłożono wygładzonymi blokami kamiennymi w kolorze beżowym. Prezbiterium, czyli część z ołtarzem, skierowane jest na wschód. Frontową ścianę z trzema wejściami stanowi dłuższy bok świątyni. Jest to ściana od strony zachodniej. Ma ona ozdobną fasadę. Drzwi rozmieszczono symetrycznie. Jedne dokładnie pośrodku ściany, dwoje po bokach. Środkowe drzwi zwieńczone są półkoliście, boczne są prostokątne. Wszystkie zdobią kamienne obramienia, czyli portale. Nad środkowym wejściem portal ma zwieńczenie półkoliste, nad bocznymi – trójkątne. Fasadę zdobią także kamienne pilastry, czyli płaskie filary. Wzdłuż górnej krawędzi ściany biegnie ozdobny pas z płaskorzeźbami, czyli fryz. Płaskorzeźby przedstawiają narzędzia Męki Chrystusa – koronę cierniową, krzyż, obcęgi, rękawice, młotek.

Jedna z krótszych ścian świątyni, od strony północnej ma kamienny balkon.

Wewnątrz kościoła znajdują się trzy ołtarze. Ustawiono je na wprost wejścia, przy ścianie wschodniej. Nad ołtarzami wiszą trzy duże obrazy olejne w półkolistych niszach. Przedstawiają one następujące sceny, idąc od prawej: Przybicie do krzyża, Ukrzyżowanie, Zdjęcie z krzyża. Na lewo od wejścia, na ścianie północnej, wisi czwarty obraz. Przedstawia scenę Opłakiwania Chrystusa. Są to kopie oryginalnych obrazów ojca Franciszka Lekszyckiego. Ściana północna zawiera także balkon chóru z organami. W ścianie południowej umieszczono dwa okna.

Sklepienie kościoła Ukrzyżowania zdobią malowane pasy z wzorami z łodyg, liści, kwiatów i kiści winogron. Jest to malowidło iluzjonistyczne. Sprawia wrażenie, jakby wzory były przestrzenne, płaskorzeźbione.

Wideo:

Multisensoryczne UNESCO 5 – Kościół Grobu Matki Bożej

 
 

Ortofotoplany:

Galeria obrazów z modelu siatkowego: