1

2017

Multisensoryczne UNESCO – digitalizacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa Lipnicy Murowanej

Przedmiotem projektu MULTISENSORYCZNE UNESCO było przeprowadzenie procesu digitalizacji i udostępnienia zasobów kultury i dziedzictwa narodowego Lipnicy Murowanej, w której znajduje się m.in. drewniany kościół pw. św. Leonarda (UNESCO). Do tej pory nie powstał projekt tak szerokiej i kompleksowej digitalizacji dziedzictwa, który służyły edukacji szerokiego grona odbiorców oraz byłby 100% zabezpieczeniem możliwości odtworzenia dziedzictwa w przypadku działań sił przyrody bądź człowieka. Cechą szczególną było przybliżenie szeroko pojętego dziedzictwa niematerialnego: historii Świętych, wydarzeń, świąt, obyczajowości
i tradycji (m.in. unikatowy konkurs palm wielkanocnych).
Projekt polegał na kompleksowym przetworzeniu zasobów materialnych na formę cyfrową przez wykonanie zaawansowanych modeli trójwymiarowych obiektów i ich wyposażenia. Powstała interaktywna strona internetowa www.digitalunesco.pl oddziaływująca na wszystkie zmysły. AGH w Krakowie dokonała rejestracji
i ustalenia społecznego kontekstu unikalnych krajobrazów dźwiękowych (soundscapes) oraz wykonała badania akustyczne, celem auralizacji oraz analizy parametrów akustycznych wnętrz. Projekt ma charakter edukacyjny, powstały m.in. scenariusze nt. dziedzictwa kulturowego. Projekt jest także łatwo dostępny dla osób z dysfunkcjami wzroku m.in. poprzez nagrania w formie audiodeskrypcji.

PARTNERZY:


AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Pracami kierował prof. dr hab. Inż. Jerzy Wiciak, a realizował zespół w składzie:
dr inż. Paweł Małecki, mgr inż. Katarzyna Sochaczewska oraz mgr Natalia Krygowska (absolwent Wydziału Humanistycznego).


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE – INSTYTUT KULTURY

Przygotowanie spaceru po Lipnicy wraz ze scenariuszami lekcji dotyczącymi dziedzictwa kulturowego dr Anna Góral,
mgr Agnieszka Konior


FUNDACJA SIÓDMY ZMYSŁ

Audiodeskrypcja:
tekst Regina Mynarska,
konsultacje Kamila Albin
Lektor audiodeskrypcji:
Aneta Florek – przewodnik po kościele pw. sw Leonarda w Lipnicy Murowanej
Opracowania nt. Lipnicy Murowanej – Damian Nowak


Projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu KULTURA CYFROWA 2017 oraz przez Gminę Lipnica Murowana


Realizacja techniczna projektu:

3DELING SP Z O.O.

2

2018

Multisensoryczne UNESCO 2. Digitalizacja dziedzictwa kościołów południowej Małopolski
w 15 rocznicę wpisu na listę UNESCO

W 2018 roku Polska obchodziła 15 rocznicę wpisu drewnianych kościołów południowej Małopolski na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z okazji tego wydarzenia Fundacja kontynuowała projekt Multisensoryczne UNESCO, w którym zostało zdigitalizowane dziedzictwo Lipnicy Murowanej w tym kościół pw. św. Leonarda. W roku 2018 przeprowadzono digitalizację dziedzictwa materialnego i niematerialnego świątyń w Binarowej, Bliznem, Dębnie, Haczowie oraz Sękowej.

Projekt polegał m.in. na:

skanowaniu laserowym obiektów, kompleksowym przetworzeniu zasobów materialnych na formę cyfrową przez wykonanie zaawansowanych modeli trójwymiarowych obiektów i ich wyposażenia – 3Deling.

wykonaniu szczegółowych badań akustycznych kościołów za pomocą przestrzennych odpowiedzi impulsowych z wykorzystaniem techniki ambisonicznej – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie .Pracami kierował prof. dr hab. Inż. Jerzy Wiciak, a realizował
dr inż. Paweł Małecki.

stworzeniu tekstów nt. niematerialnego dziedzictwa kulturowego obiektów – dr Magdalena Łanuszka.

stworzeniu audiodeskrypcji celem zapewnienia dostępności prezentowanych cyfrowo treści zasobów najcenniejszych zabytków
w Polsce dla osób z niepełnosprawnościami – Regina Mynarska Fundacja Siódmy Zmysł; Konsultacje audiodeskrypcji: Kamila Albin.

Producent: Fundacja Pełni Kultury
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury

PARTNERZY:


Projekt współfinansowany ze środków Gminy Nowy Targ


Projekt współfinansowany ze środków Gminy Sękowa


Projekt współfinansowany ze środków Gminy Biecz


Podkarpackie Przestrzeń Otwarta


Projekt współorganizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie


Realizacja techniczna projektu:

3DELING SP Z O.O.

Parafia św. Michała Archanioła
w Binarowej

Parafia pw. Wszystkich Świętych
w Bliznem

Parafia św. Michała Archanioła
w Dębnie

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP
w Haczowie

Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca
NMP w Sękowe

3

2019

Multisensoryczne UNESCO 3. Digitalizacja 8 drewnianych cerkwi w polskim regionie Karpat wpisanych na listę UNESCO

Projekt polegał na kompleksowym przetworzeniu zasobów materialnych i niematerialnych na formę cyfrową 8 drewnianych cerkwi wpisanych w roku 2013 na Listę UNESCO, 4 znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego i 4 z województwa małopolskiego tj:
– cerkwi św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych
– cerkwi Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu
– cerkwi św. Paraskewy w Kwiatoniu
– cerkwi pw. Opieki Bogurodzicy NMP w Owczarach
– cerkwi św. Jakuba Młodszego w Powroźniku
– cerkwi św. Paraskewy w Radrużu
– cerkwi św. Michała Archanioła w Smolniku
– cerkwi św. Michała Archanioła w Turzańsku

Projekt polegał m.in. na:

skanowaniu laserowym obiektów, kompleksowym przetworzeniu zasobów materialnych na formę cyfrową przez wykonanie zaawansowanych modeli trójwymiarowych obiektów i ich wyposażenia. Dla cerkwi w Chotyńcu, Radrużu, Smolniku i Turzańsku wykonane zostały także ortofotoplany – 3Deling

wykonaniu szczegółowych badań akustycznych cerkwi za pomocą przestrzennych odpowiedzi impulsowych z wykorzystaniem techniki ambisonicznej – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Pracami kierował prof. dr hab. Inż. Jerzy Wiciak, a badania realizowali: dr inż. Paweł Małecki oraz mgr inż. Katarzyna Sochaczewska

stworzeniu tekstów nt. niematerialnego dziedzictwa kulturowego obiektów – o cerkwi w Radrużu pisał Pan Janusz Mazur z Muzeum Kresów w Lubaczowie, a o pozostałych 7 świątyniach Pan Jarosław Giemza z Muzeum Zamku w Łańcucie

stworzeniu audiodeskrypcji celem zapewnienia dostępności prezentowanych cyfrowo treści zasobów najcenniejszych zabytków w Polsce dla osób z niepełnosprawnościami – Pani Regina Mynarska; Konsultacje audiodeskrypcji – Pani Kamila Albin

Producent: Fundacja Pełni Kultury
Projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Pomocy Kultury w ramach programu KULTURA CYFROWA 2019

PARTNERZY:


Podkarpackie Przestrzeń Otwarta


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie


Muzeum Kresów w Lubaczowie


Współorganizator Centrum Kulturalne w Przemyślu


Projekt współfinansowany ze środków Fundacji PZU


Realizacja techniczna projektu:

3DELING SP Z O.O.

Parafia rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Brunarach Wyżnych

Parafia greckokatolicka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chotyńcu

Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Uściu Gorlickim

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku

Parafia rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Lutowiskach

Parafia prawosławna pw. Michała Archanioła w Turzańsku

4

2020

Multisensoryczne UNESCO 4. Digitalizacja dziedzictwa kulturowego Krakowa wpisanego na listę UNESCO

W ramach 4. edycji projektu Fundacja Pełni Kultury zdigitalizowała dziedzictwo kulturowe Krakowa w postaci Barbakanu oraz Bramy Floriańskiej wraz z pobliskimi murami i basztami.

Projekt polegał m.in. na:

skanowaniu laserowym obiektów, kompleksowym przetworzeniu zasobów materialnych na formę cyfrową przez wykonanie zaawansowanych modeli trójwymiarowych obiektów i ich wyposażenia – 3Deling Kraków

wykonaniu szczegółowych badań akustycznych za pomocą przestrzennych odpowiedzi impulsowych z wykorzystaniem techniki ambisonicznej – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Pracami kierował prof. dr hab. Inż. Jerzy Wiciak, a badania realizowali: dr inż. Paweł Małecki oraz mgr inż. Katarzyna Sochaczewska

stworzeniu tekstów nt. niematerialnego dziedzictwa kulturowego obiektów – o Barbakanie pisał Szymon Jarosiński, o Bramie Floriańskiej z basztami i murami czyli historii murów obronnych dr Michał Szczerba

stworzeniu audiodeskrypcji celem zapewnienia dostępności prezentowanych cyfrowo treści zasobów najcenniejszych zabytków w Polsce dla osób z niepełnosprawnościami –Regina Mynarska; Konsultacje audiodeskrypcji – Kamila Albin

Producent: Fundacja Pełni Kultury
Projekt dofinansowany przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków Funduszu Promocji Kultury w ramach programu KULTURA CYFROWA 2020

PARTNERZY:


Miasto Kraków


Muzeum Krakowa


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie


Realizacja techniczna projektu:

3DELING Kraków

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji PZU

5

2021-2023

Multisensoryczne UNESCO 5. Digitalizacja dziedzictwa kulturowego Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej (UNESCO)

Projekt uzyskał trzyletnie dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa 2021.

W ramach 5. edycji projektu Fundacja prowadzi digitalizację dziedzictwa kulturowego Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1999 r. oraz uznane za Pomnik Historii.

Plan projektu:

1. Rok 2021 – digitalizacja Bazyliki wewnątrz i zewnątrz, Placu Rajskiego, Kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej oraz digitalizacja ksiąg kalwaryjskich.

2. Rok 2022 – digitalizacja chóru, Kaplicy św. Antoniego i Kaplicy Niepokalanego Poczęcia oraz makiety prezentującej całe manierystyczne założenie.

3. Rok 2023 – digitalizacja najcenniejszych obiektów z dróżek kalwaryjskich np. Kaplicy Ukrzyżowania, Ratusza Piłata, kościoła Grobu Matki Bożej.

Rok 2021

Projekt polegał m.in. na:

skanowaniu laserowym obiektów, kompleksowym przetworzeniu zasobów materialnych na formę cyfrową przez wykonanie zaawansowanych modeli trójwymiarowych obiektów i ich wyposażenia – 3Deling Kraków

digitalizacji ksiąg kalwaryjskich wykonanych przez Muzeum Narodowe w Krakowie – Dział Digitalizacji i Zarządzania Zasobami Cyfrowymi: Antiphonarium z 2 poł. XVI w., Hymnarium z 1 poł. XVIII w., Cantionale z 2 poł. XVIII w., Synopis missarum choralium z 1763 r.

wykonaniu szczegółowych badań akustycznych za pomocą przestrzennych odpowiedzi impulsowych z wykorzystaniem techniki ambisonicznej – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Badania realizował dr hab. inż. Paweł Małecki

stworzeniu tekstów nt. niematerialnego dziedzictwa kulturowego obiektów – dr hab. Wiktor Szymborski – Pracownia Historii Kultury, Nauki i Edukacji Historycznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

stworzeniu audiodeskrypcji celem zapewnienia dostępności prezentowanych cyfrowo treści zasobów najcenniejszych zabytków w Polsce dla osób z niepełnosprawnościami: audiodeskryptorka – Regina Mynarska; konsultacje audiodeskrypcji – Kamila Albin

Producent: Fundacja Pełni Kultury
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

dofinansowanie

PARTNERZY:


Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej


Zurich Foundation


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie


Realizacja techniczna projektu:

3DELING Kraków

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji PZU

Projekt współfinansowany ze środków
Klasztoru oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej

Podziękowania dla Kalwarii Zebrzydowskiej
za wsparcie finansowe

Współpraca: Muzeum Narodowe w Krakowie
– Dział Digitalizacji i Zarządzania Zasobami Cyfrowymi

Rok 2022 | 2023

Rok 2022

Digitalizacja chóru, Kaplicy św. Antoniego i Kaplicy Niepokalanego Poczęcia oraz makiety prezentującej całe manierystyczne założenie.

Rok 2023

Digitalizacja najcenniejszych obiektów z dróżek kalwaryjskich Kaplicy Ukrzyżowania, Ratusza Piłata i kościoła Grobu Matki Bożej.

Koordynacja projektu – Anna Franik – Fundacja Pełni Kultury, Anna Wójcik – 3Deling Kraków
Skaning laserowy – 3Deling Kraków
Animacja – Ewa Sitarska 3Deling Kraków
Badania dźwiękowe i symulacja akustyki – dr hab. inż. Paweł Małecki, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Audiodeskrypcja – Anna Franik, Regina Mynarska, Adrian Wyka

Producent: Fundacja Pełni Kultury
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Rok 2022

dofinansowanie

Rok 2023

dofinansowanie

Projekt współfinansowany ze środków Klasztoru oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej

Projekt wspierany przez
Zurich Foundation

PARTNERZY:


Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej


Zurich Foundation


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie


Realizacja techniczna projektu:

3DELING Kraków