Badania akustyczne:

Warstwa akustyczna UNESCO

Dźwięk nie jest dominującym zmysłem w percepcji rzeczywistości. Zajmuje jednak szczególne miejsce w sztuce i doznaniach natury estetycznej. Stanowi nierozłączny element krajobrazu oraz cechuje i charakteryzuje obiekty architektoniczne. W ramach projektu Multisensoryczne UNESCO, pracownicy Katedry Mechaniki i Wibroakustyki, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pod kierownictwem prof. Jerzego Wiciaka wykonali rejestrację i analizę krajobrazu dźwiękowego (ang. Soundscape) oraz przeprowadzili szczegółowe badania akustyczne kościołów w Lipnicy Murowanej. Wyniki badań zostały zestawione zarówno w formie danych numerycznych: czas pogłosu (rysunek x), klarowność dla mowy i muzyki, zrozumiałość mowy, przestrzenność dźwięku i inne, ale również w formie bazy dźwięków i odpowiedzi impulsowych. Informacje te, pozwalają w pełni odtworzyć i scharakteryzować akustykę badanych obiektów, jak również mogą mieć zastosowanie w wirtualizacji pola akustycznego. Wszystkie nagrania i pomiary zostały wykonane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, w tym ambisonii, co pozwala na pełniejszą imersję podczas wirtualnego zwiedzania Lipnickich zabytków. Należy podkreślić, że działania akustyczne podjęte w ramach projektu mają unikalny charakter w skali światowej, ponieważ większość tego typu działań digitalizacyjnych skupia się na sferze wizualnej, a dźwięk stanowi co najwyżej stereofoniczne uzupełnienie.

1

2017

Multisensoryczne UNESCO – digitalizacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa
Lipnicy Murowanej

Pomiary akustyczne w kościołach Lipnicy Murowanej. Podstawowe parametry i otrzymane wyniki obliczeń przedstawiono poniżej. Wybrane odpowiedzi impulsowe zarejestrowane w kościołach można pobrać w formacie ambisonicznym (FuMa), binauralnym, stereo oraz surround.

Czas pogłosu kościołów w Lipnicy Murowanej w funkcji częstotliwości

Rys.1 Czas pogłosu kościołów w Lipnicy Murowanej w funkcji częstotliwości.

Odpowiedzi impulsowe do pobrania:

Odpowiedzi impulsowe do odsłuchania:

Kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej

Kościół św. Andrzeja w Lipnicy Murowanej

Kościół św. Szymona w Lipnicy Murowanej

2

2018

Multisensoryczne UNESCO 2. Digitalizacja dziedzictwa kościołów południowej Małopolski
w 15 rocznicę wpisu na listę UNESCO

Pomiary akustyczne w drewnianych kościołach Polski Południowej, wpisanych na listę UNESCO wykonano wg normy ISO 3382-3:2012. Podstawowe parametry i otrzymane wyniki obliczeń przedstawiono poniżej. Wybrane odpowiedzi impulsowe zarejestrowane w kościołach można pobrać w formacie ambisonicznym (FuMa), binauralnym, stereo oraz surround.

Porównanie charakterystyki częstotliwościowej czasu pogłosu drewnianych kościołów Polski Południowej

Rys.2 Porównanie charakterystyki częstotliwościowej czasu pogłosu drewnianych kościołów Polski Południowej, wpisanych na listę UNESCO

Tab. 1. Zestawienie parametrów akustycznych drewnianych kościołach Polski Południowej, wpisanych na listę UNESCO

Kościoły Polski Południowej C80 [dB] C50 [dB] BR TR STI
Kościół pw. Św. Filipa i Jakuba w Sękowej 6,7 4,1 1 0,75 0,62″
Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Binarowej 9,5 6,6 0,76 0,78 0,67″
Kościół pw. Wszystkich Świętych w Bliznem 10,9 8 0,8 0,82 0,65″
Kościół Wniebowzięcia NMP w Haczowie 1,77 10,2 8 0,79 0,78″
Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Dębnie 9,7 6,2 0,88 0,78 0,7″

Legenda – parametry akustyczne:

C50 – klarowność dźwięku dla mowy
C80 – klarowność dźwięku dla muzyki
STI – zrozumiałość mowy w skali 0-1
BR – wskaźnik basowy
TR – wskaźnik tonów wysokich

Legenda – odpowiedzi impulsowe:

Stereo.wav – dwukanałowe stereo XY
Bformat.wav – format ambisoniczny w konwencji FuMa
Binaural.wav – format binauralny
Surround-51.wav – surround 5.1 ITU-R BS 775
Surround-71.wav – surround 7.1 ITU-R BS 775

Odpowiedzi impulsowe do odsłuchania:

Kościół św. Michała Archanioła
w Binarowej

Kościół św. Michała Archanioła
w Dębnie

Kościół św. Filipa i św. Jakuba
w Sękowej

Kościół Wszystkich Świętych
w Bliznem

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Haczowie

3

2019

Multisensoryczne UNESCO 3. Digitalizacja 8 drewnianych cerkwi w polskim regionie Karpat wpisanych na listę UNESCO

Pomiary akustyczne w drewnianych cerkwiach regionu karpackiego w Polsce, wpisanych na listę UNESCO wykonano wg normy ISO 3382-3:2012. Podstawowe parametry i otrzymane wyniki obliczeń przedstawiono poniżej. Wybrane odpowiedzi impulsowe zarejestrowane w cerkwiach można pobrać w formacie ambisonicznym (FuMa), binauralnym, stereo oraz surround.

Porównanie charakterystyki częstotliwościowej czasu-pogłosu drewnianych cerkwi Polski Południowej

Rys.3 Porównanie charakterystyki częstotliwościowej czasu pogłosu drewnianych cerkwi Polski Południowej, wpisanych na listę UNESCO

Tab. 2. Zestawienie parametrów akustycznych drewnianych cerkwi regionu karpackiego w Polsce, wpisanych na listę UNESCO

Cerkwie Polski Południowej C80 [dB] C50 [dB] BR TR STI
Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu 5,9 3 0,7 0,7 0,7
Cerkiew Św. Paraskewy w Radrużu 3,8 0,9 0,6 0,7 0,6
Cerkiew Św. Michała Archanioła w Smolniku 7,9 4,9 0,7 0,7 0,6
Cerkiew Św. Jakuba w Powroźniku 8,4 5,1 0,7 0,9 0,7
Cerkiew Św. Michała Archanioła w Brunarach 6,7 4,3 0,8 0,8 0,6
Cerkiew Św. Paraskewy w Kwiatoniu 6,5 3,9 0,8 0,9 0,6
Cerkiew Opieki Matki Bożej w Owczarach 7,8 5,1 0,9 0,7 0,7
Cerkiew Św. Michała Archanioła w Turzańsku 7 5,1 0,9 0,8 0,6

Legenda – parametry akustyczne:

C50 – klarowność dźwięku dla mowy
C80 – klarowność dźwięku dla muzyki
STI – zrozumiałość mowy w skali 0-1
BR – wskaźnik basowy
TR – wskaźnik tonów wysokich

Legenda – odpowiedzi impulsowe:

Stereo.wav – dwukanałowe stereo XY
Bformat.wav – format ambisoniczny w konwencji FuMa
Binaural.wav – format binauralny
Surround-51.wav – surround 5.1 ITU-R BS 775
Surround-71.wav – surround 7.1 ITU-R BS 775

4

2020

Multisensoryczne UNESCO 4. Digitalizacja dziedzictwa kulturowego Krakowa wpisanego na listę UNESCO

Pomiary akustyczne przestrzennych odpowiedzi impulsowych dziedzińca Barbakanu wykonano stosując odpowiednio normę ISO 3382-3:2012.

Schemat lokalizacji punktów pomiarowych R-mikrofon i S-żródła dźwięku

Rysunek 1. Schemat lokalizacji punktów pomiarowych (R – położenia mikrofonu, S – położenie źródła dźwięku)

Podstawowe parametry i otrzymane wyniki obliczeń przedstawiono poniżej.

Wybrane odpowiedzi impulsowe zarejestrowane na dziedzińcu można pobrać w formacie ambisonicznym (FuMa), binauralnym, stereo oraz surround.

Zestawienie charakterystyk częstotliwościowych czasu wczesnego zaniku EDT dziedzińca Barbakanu dla 3 różnych położeń źródła dźwięku s1

Rysunek 2. Zestawienie charakterystyk częstotliwościowych czasu wczesnego zaniku EDT dziedzińca Barbakanu dla 3 różnych położeń źródła dźwięku S1

Zestawienie charakterystyk częstotliwościowych czasu wczesnego zaniku EDT dziedzińca Barbakanu dla 3 różnych położeń źródła dźwięku s2a

Rysunek 3. Zestawienie charakterystyk częstotliwościowych czasu wczesnego zaniku EDT dziedzińca Barbakanu dla 3 różnych położeń źródła dźwięku S2

Zestawienie charakterystyk częstotliwościowych czasu wczesnego zaniku EDT dziedzińca Barbakanu dla 3 różnych położeń źródła dźwięku s3

Rysunek 4. Zestawienie charakterystyk częstotliwościowych czasu wczesnego zaniku EDT dziedzińca Barbakanu dla 3 różnych położeń źródła dźwięku S3

Tabela. 1. Zestawienie parametrów akustycznych dziedzińcu Barbakanu dla 3 różnych położeń źródła dźwięku (S1, S2, S3)

C80 [dB] C50 [dB] BR TR STI
R1S1 13,1 9,6 0,74 0,91 0,813
R2S1 5,7 3,5 0,51 0,98 0,698
R3S1 3,9 -0,9 0,52 0,87 0,657
R4S1 3 -0,1 1,07 1,03 0,658
R5S1 2,9 0,2 0,75 0,76 0,625
R6S1 8,2 5 0,65 0,85 0,718
R7S1 8 5,6 0,55 0,96 0,725
R8S2 16,8 13 0,85 1,01 0,913
R8S2 19,6 13,9 0,87 0,86 0,919
R9S2 12,4 9,8 0,65 0,92 0,826
R10S2 8,5 6,5 0,58 0,8 0,747
R11S2 5,2 -0,2 0,51 1,06 0,665
R12S2 6,9 1,2 0,54 0,85 0,701
R13S2 6,1 1,6 0,52 1,03 0,682
R14S2 7,6 5,2 0,63 0,95 0,72
R15S2 10,6 8,2 0,59 0,85 0,759

Legenda:
C50 – klarowność dźwięku dla mowy
C80 – klarowność dźwięku dla muzyki
STI – zrozumiałość mowy w skali 0-1
BR – wskaźnik basowy
TR – wskaźnik tonów wysokich

Odpowiedzi impulsowe do pobrania:

Stereo – dwukanałowe stereo XY
Barbakan – Stereo

Bformat – format ambisoniczny w konwencji FuMa
Barbakan – Bformat

Binauralv – format binauralny
Barbakan – Binaural

Surround-51 – surround 5.1 ITU-R BS 775
Barbakan – Surround-51

Surround-71 – surround 7.1 ITU-R BS 775
Barbakan – Surround-71

Dźwięk binauralny otoczenia Bramy Floriańskiej w okresie pandemii COVID-19 (dla poprawnej percepcji, dźwięk należy odtwarzać na słuchawkach).

Raport z wykonania badania krajobrazu dźwiękowego otoczenia Bramy Floriańskiej:

Pobierz Raport

5

2021

Multisensoryczne UNESCO 5. Digitalizacja dziedzictwa kulturowego Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej (UNESCO)

Pomiary akustyczne przestrzennych odpowiedzi impulsowych Bazyliki Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej wykonano stosując odpowiednio normę ISO 3382-3:2012. Umiejscowienie punktów pomiarowych zostało pokazane na rysunku schematycznym 1.

Schemat lokalizacji punktów pomiarowych R-mikrofon i S-żródła dźwięku

Rysunek 1. Schemat lokalizacji punktów pomiarowych (R – położenia mikrofonu, S – położenie źródła dźwięku) [podkład: Olocom, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11882073.png]

Podstawowe parametry i otrzymane wyniki obliczeń przedstawiono na poniższych wykresach i tabelach.

Wybrane odpowiedzi impulsowe zarejestrowane w Bazylice można pobrać w formacie ambisonicznym (FuMa), binauralnym, stereo oraz surround.

Zestawienie charakterystyk częstotliwościowych Czasu Wczesnego Zaniku EDT Bazyliki Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej dla dwóch różnych położeń źródła dźwięku (S1, S2)

Rysunek 2. Zestawienie charakterystyk częstotliwościowych Czasu Wczesnego Zaniku EDT Bazyliki Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej dla dwóch różnych położeń źródła dźwięku (S1, S2)

Zestawienie charakterystyk częstotliwościowych Czasu Pogłosu metodą T20 Bazyliki Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej dla dwóch różnych położeń źródła dźwięku (S1, S2)

Rysunek 3. Zestawienie charakterystyk częstotliwościowych Czasu Pogłosu metodą T20 Bazyliki Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej dla dwóch różnych położeń źródła dźwięku (S1, S2)

Zestawienie charakterystyk częstotliwościowych Klarowności Dźwięku dla Mowy C50 Bazyliki Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej dla dwóch różnych położeń źródła dźwięku (S1, S2

Rysunek 4. Zestawienie charakterystyk częstotliwościowych Klarowności Dźwięku dla Mowy C50 Bazyliki Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej dla dwóch różnych położeń źródła dźwięku (S1, S2)

Zestawienie charakterystyk częstotliwościowych Klarowności Dźwięku dla Muzyki C80 Bazyliki Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej dla dwóch różnych położeń źródła dźwięku (S1, S2)

Rysunek 5. Zestawienie charakterystyk częstotliwościowych Klarowności Dźwięku dla Muzyki C80 Bazyliki Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej dla dwóch różnych położeń źródła dźwięku (S1, S2)

Tabela 1. Zestawienie parametrów akustycznych Bazyliki Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej dla 2 różnych położeń źródła dźwięku (S1, S2)

C80 [dB] C50 [dB] BR TR STI
R2S2 5,2 4,4 0,6 0,79 0,526
R1S2 8,8 8,1 0,71 0,78 0,642
R4S2 1,7 0,1 0,7 0,79 0,44
R3S2 5,4 4,6 0,52 0,8 0,532
R6S2 0,6 -2 0,39 0,81 0,411
R5S2 2,2 0,6 0,33 0,8 0,458
R7S2 0,7 -2,1 0,64 0,95 0,431
R9S2 0,5 -1,6 0,53 0,92 0,394
R8S2 1,9 0,2 0,51 0,88 0,432
R2S1 11,3 9,1 0,67 0,91 0,709
R1S1 9,3 7,4 0,35 0,79 0,624
R1S1 9,4 7,6 0,37 0,8 0,626
R3S1 9,1 7,3 0,56 0,98 0,63
R4S1 7,5 6 0,54 0,99 0,589
R5S1 6,7 5,2 0,43 0,9 0,573
R6S1 4,9 3,6 0,46 0,76 0,537
R9S1 0,2 -1,3 0,59 0,89 0,415
R8S1 1,8 0,7 0,46 0,8 0,474
R7S1 3,4 2,3 0,64 0,91 0,498
R11S 0,9 -0,3 0,44 0,78 0,429
R10S 3,1 2,2 0,43 0,81 0,499
R14S -1,5 -2,9 0,53 0,84 0,379
R13S 0,2 -1,9 0,85 0,98 0,41
R12S 0,5 -0,7 0,63 0,81 0,434
R16S 0,3 -1,1 0,53 0,82 0,41
R15S 0 -1,5 0,39 0,8 0,394
Średnia 3,6 2,1 0,53 0,85 0,496
Mediana 2,1 0,7 0,53 0,81 0,466
Min -1,5 -2,9 0,33 0,76 0,379
Max 11,3 9,1 0,85 0,99 0,709

Legenda:

C50 – klarowność dźwięku dla mowy
C80 – klarowność dźwięku dla muzyki
STI – zrozumiałość mowy w skali 0-1
BR – wskaźnik basowy
TR – wskaźnik tonów wysokich

Odpowiedzi impulsowe do pobrania:

Stereo – dwukanałowe stereo XY
Kalwaria – Stereo

Bformat – format ambisoniczny w konwencji FuMa
Kalwaria – Bformat

Binaural – format binauralny
Kalwaria – Binaural

Surround-51 – surround 5.1 ITU-R BS 775
Kalwaria – Surround-51

Surround-71 – surround 7.1 ITU-R BS 775
Kalwaria – Surround-71

6

2022

Multisensoryczne UNESCO 5. Digitalizacja dziedzictwa kulturowego Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej (UNESCO)

Kaplica św. Antoniego oraz Kaplica Niepokalanego Poczęcia

Pomiary akustyczne przestrzennych odpowiedzi impulsowych kaplic w Kalwarii Zebrzydowskiej wykonano stosując odpowiednio normę ISO 3382-3:2012. Podstawowe parametry i otrzymane wyniki obliczeń przedstawiono na poniższych wykresach i tabelach. Wybrane odpowiedzi impulsowe zarejestrowane w Bazylice można pobrać w formacie ambisonicznym (FuMa), binauralnym, stereo oraz surround.

Zestawienie charakterystyk częstotliwościowych Czasu Wczesnego Zaniku EDT akustycznych Kaplicy św. Antoniego oraz Kaplicy Niepokalanego Poczęcia w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Rysunek 1. Zestawienie charakterystyk częstotliwościowych Czasu Wczesnego Zaniku EDT akustycznych Kaplicy św. Antoniego oraz Kaplicy Niepokalanego Poczęcia w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Zestawienie charakterystyk częstotliwościowych Czasu Pogłosu metodą T20 Kaplicy św. Antoniego oraz Kaplicy Niepokalanego Poczęcia w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Rysunek 2. Zestawienie charakterystyk częstotliwościowych Czasu Pogłosu metodą T20 Kaplicy św. Antoniego oraz Kaplicy Niepokalanego Poczęcia w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Zestawienie charakterystyk częstotliwościowych Klarowności Dźwięku dla Mowy C50 Kaplicy św. Antoniego oraz Kaplicy Niepokalanego Poczęcia w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Rysunek 3. Zestawienie charakterystyk częstotliwościowych Klarowności Dźwięku dla Mowy C50 Kaplicy św. Antoniego oraz Kaplicy Niepokalanego Poczęcia w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Zestawienie charakterystyk częstotliwościowych Klarowności Dźwięku dla Muzyki C80 Kaplicy św. Antoniego oraz Kaplicy Niepokalanego Poczęcia w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Rysunek 4. Zestawienie charakterystyk częstotliwościowych Klarowności Dźwięku dla Muzyki C80 Kaplicy św. Antoniego oraz Kaplicy Niepokalanego Poczęcia w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Tabela 1. Zestawienie parametrów akustycznych Kaplicy św. Antoniego oraz Kaplicy Niepokalanego Poczęcia w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

C80 [dB] C50 [dB] BR TR STI
Kaplica św. Antoniego 1 0 -2,3 0,58 1,12 0,435
Kaplica św. Antoniego 2 0,4 -1,8 0,60 1,14 0,444
Kaplica NP 1 7,1 4,9 0,87 0,88 0,596
Kaplica NP 2 6,5 4,2 0,62 0,93 0,594

Legenda:

C50 – klarowność dźwięku dla mowy
C80 – klarowność dźwięku dla muzyki
STI – zrozumiałość mowy w skali 0-1
BR – wskaźnik basowy
TR – wskaźnik tonów wysokich

Odpowiedzi impulsowe do pobrania:

Stereo – dwukanałowe stereo XY
Kalwaria – Stereo

Bformat – format ambisoniczny w konwencji FuMa
Kalwaria – Bformat

Binaural – format binauralny
Kalwaria – Binaural

Surround-51 – surround 5.1 ITU-R BS 775
Kalwaria – Surround-51

Surround-71 – surround 7.1 ITU-R BS 775
Kalwaria -Surround-71

Przykładowe nagrania w formacie ambisonicznym można posłuchać za pomocą internetowego odtwarzacza Cat3DA player.spektrogram.com/ który umożliwia śledzenie głowy słuchacza do odtwarzania dźwięków z odpowiednich kierunków. Nagrania należy odsłuchiwać za pomocą słuchawek.