Badania akustyczne:

Warstwa akustyczna UNESCO

Dźwięk nie jest dominującym zmysłem w percepcji rzeczywistości. Zajmuje jednak szczególne miejsce w sztuce i doznaniach natury estetycznej. Stanowi nierozłączny element krajobrazu oraz cechuje i charakteryzuje obiekty architektoniczne. W ramach projektu Multisensoryczne UNESCO, pracownicy Katedry Mechaniki i Wibroakustyki, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pod kierownictwem prof. Jerzego Wiciaka wykonali rejestrację i analizę krajobrazu dźwiękowego (ang. Soundscape) oraz przeprowadzili szczegółowe badania akustyczne kościołów w Lipnicy Murowanej. Wyniki badań zostały zestawione zarówno w formie danych numerycznych: czas pogłosu (rysunek x), klarowność dla mowy i muzyki, zrozumiałość mowy, przestrzenność dźwięku i inne, ale również w formie bazy dźwięków i odpowiedzi impulsowych. Informacje te, pozwalają w pełni odtworzyć i scharakteryzować akustykę badanych obiektów, jak również mogą mieć zastosowanie w wirtualizacji pola akustycznego. Wszystkie nagrania i pomiary zostały wykonane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, w tym ambisonii, co pozwala na pełniejszą imersję podczas wirtualnego zwiedzania Lipnickich zabytków. Należy podkreślić, że działania akustyczne podjęte w ramach projektu mają unikalny charakter w skali światowej, ponieważ większość tego typu działań digitalizacyjnych skupia się na sferze wizualnej, a dźwięk stanowi co najwyżej stereofoniczne uzupełnienie.

Multisensoryczne UNESCO – Lipnica Murowana

Pomiary akustyczne w kościołach Lipnicy Murowanej. Podstawowe parametry i otrzymane wyniki obliczeń przedstawiono poniżej. Wybrane odpowiedzi impulsowe zarejestrowane w kościołach można pobrać w formacie ambisonicznym (FuMa), binauralnym, stereo oraz surround.

badania-lipnica

Rys.1 Czas pogłosu kościołów w Lipnicy Murowanej w funkcji częstotliwości.

Odpowiedzi impulsowe do pobrania:

Kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej

Kościół św. Andrzeja w Lipnicy Murowanej

Kościół św. Szymona w Lipnicy Murowanej

Multisensoryczne UNESCO 2 – kościoły Polski Południowej

Pomiary akustyczne w drewnianych kościołach Polski Południowej, wpisanych na listę UNESCO wykonano wg normy ISO 3382-3:2012. Podstawowe parametry i otrzymane wyniki obliczeń przedstawiono poniżej. Wybrane odpowiedzi impulsowe zarejestrowane w kościołach można pobrać w formacie ambisonicznym (FuMa), binauralnym, stereo oraz surround.

badania-malopolska

Rys.2 Porównanie charakterystyki częstotliwościowej czasu pogłosu drewnianych kościołów Polski Południowej, wpisanych na listę UNESCO

Tab. 1. Zestawienie parametrów akustycznych drewnianych kościołach Polski Południowej, wpisanych na listę UNESCO

Kościoły Polski PołudniowejC80 [dB]C50 [dB]BRTRSTI
Kościół pw. Św. Filipa i Jakuba w Sękowej6,74,110,750,62"
Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Binarowej9,56,60,760,780,67"
Kościół pw. Wszystkich Świętych w Bliznem10,980,80,820,65"
Kościół Wniebowzięcia NMP w Haczowie1,7710,280,790,78"
Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Dębnie9,76,20,880,780,7"

Legenda – parametry akustyczne:

C50 – klarowność dźwięku dla mowy
C80 – klarowność dźwięku dla muzyki
STI – zrozumiałość mowy w skali 0-1
BR – wskaźnik basowy
TR – wskaźnik tonów wysokich

Legenda – odpowiedzi impulsowe:

Stereo.wav – dwukanałowe stereo XY
Bformat.wav – format ambisoniczny w konwencji FuMa
Binaural.wav – format binauralny
Surround-51.wav – surround 5.1 ITU-R BS 775
Surround-71.wav – surround 7.1 ITU-R BS 775

Kościół św. Michała Archanioła
w Binarowej

Kościół św. Michała Archanioła
w Dębnie

Kościół św. Filipa i św. Jakuba
w Sękowej

Kościół Wszystkich Świętych
w Bliznem

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Haczowie

Multisensoryczne UNESCO 3 – cerkwie Polski Południowej

Pomiary akustyczne w drewnianych cerkwiach regionu karpackiego w Polsce, wpisanych na listę UNESCO wykonano wg normy ISO 3382-3:2012. Podstawowe parametry i otrzymane wyniki obliczeń przedstawiono poniżej. Wybrane odpowiedzi impulsowe zarejestrowane w cerkwiach można pobrać w formacie ambisonicznym (FuMa), binauralnym, stereo oraz surround.

badania-cerkwie

Rys.3 Porównanie charakterystyki częstotliwościowej czasu pogłosu drewnianych cerkwi Polski Południowej, wpisanych na listę UNESCO

Tab. 2. Zestawienie parametrów akustycznych drewnianych cerkwi regionu karpackiego w Polsce, wpisanych na listę UNESCO

Cerkwie Polski PołudniowejC80 [dB]C50 [dB]BRTRSTI
Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu5,930,70,70,7
Cerkiew Św. Paraskewy w Radrużu3,80,90,60,70,6
Cerkiew Św. Michała Archanioła w Smolniku7,94,90,70,70,6
Cerkiew Św. Jakuba w Powroźniku8,45,10,70,90,7
Cerkiew Św. Michała Archanioła w Brunarach6,74,30,80,80,6
Cerkiew Św. Paraskewy w Kwiatoniu6,53,90,80,90,6
Cerkiew Opieki Matki Bożej w Owczarach7,85,10,90,70,7
Cerkiew Św. Michała Archanioła w Turzańsku75,10,90,80,6

Legenda – parametry akustyczne:

C50 – klarowność dźwięku dla mowy
C80 – klarowność dźwięku dla muzyki
STI – zrozumiałość mowy w skali 0-1
BR – wskaźnik basowy
TR – wskaźnik tonów wysokich

Legenda – odpowiedzi impulsowe:

Stereo.wav – dwukanałowe stereo XY
Bformat.wav – format ambisoniczny w konwencji FuMa
Binaural.wav – format binauralny
Surround-51.wav – surround 5.1 ITU-R BS 775
Surround-71.wav – surround 7.1 ITU-R BS 775