Badania akustyczne:

Warstwa akustyczna UNESCO

Dźwięk nie jest dominującym zmysłem w percepcji rzeczywistości. Zajmuje jednak szczególne miejsce w sztuce i doznaniach natury estetycznej. Stanowi nierozłączny element krajobrazu oraz cechuje i charakteryzuje obiekty architektoniczne. W ramach projektu Multisensoryczne UNESCO, pracownicy Katedry Mechaniki i Wibroakustyki, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pod kierownictwem prof. Jerzego Wiciaka wykonali rejestrację i analizę krajobrazu dźwiękowego (ang. Soundscape) oraz przeprowadzili szczegółowe badania akustyczne kościołów w Lipnicy Murowanej. Wyniki badań zostały zestawione zarówno w formie danych numerycznych: czas pogłosu (rysunek x), klarowność dla mowy i muzyki, zrozumiałość mowy, przestrzenność dźwięku i inne, ale również w formie bazy dźwięków i odpowiedzi impulsowych. Informacje te, pozwalają w pełni odtworzyć i scharakteryzować akustykę badanych obiektów, jak również mogą mieć zastosowanie w wirtualizacji pola akustycznego. Wszystkie nagrania i pomiary zostały wykonane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, w tym ambisonii, co pozwala na pełniejszą imersję podczas wirtualnego zwiedzania Lipnickich zabytków. Należy podkreślić, że działania akustyczne podjęte w ramach projektu mają unikalny charakter w skali światowej, ponieważ większość tego typu działań digitalizacyjnych skupia się na sferze wizualnej, a dźwięk stanowi co najwyżej stereofoniczne uzupełnienie.

Multisensoryczne UNESCO – Lipnica Murowana

Pomiary akustyczne w kościołach Lipnicy Murowanej. Podstawowe parametry i otrzymane wyniki obliczeń przedstawiono poniżej. Wybrane odpowiedzi impulsowe zarejestrowane w kościołach można pobrać w formacie ambisonicznym (FuMa), binauralnym, stereo oraz surround.

badania-lipnica

Rys.1 Czas pogłosu kościołów w Lipnicy Murowanej w funkcji częstotliwości.

Odpowiedzi impulsowe do pobrania:

Kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej

Kościół św. Andrzeja w Lipnicy Murowanej

Kościół św. Szymona w Lipnicy Murowanej

Multisensoryczne UNESCO 2 – kościoły Polski Południowej

Pomiary akustyczne w drewnianych kościołach Polski Południowej, wpisanych na listę UNESCO wykonano wg normy ISO 3382-3:2012. Podstawowe parametry i otrzymane wyniki obliczeń przedstawiono poniżej. Wybrane odpowiedzi impulsowe zarejestrowane w kościołach można pobrać w formacie ambisonicznym (FuMa), binauralnym, stereo oraz surround.

badania-malopolska

Rys.2 Porównanie charakterystyki częstotliwościowej czasu pogłosu drewnianych kościołów Polski Południowej, wpisanych na listę UNESCO

Tab. 1. Zestawienie parametrów akustycznych drewnianych kościołach Polski Południowej, wpisanych na listę UNESCO

Legenda – parametry akustyczne:

C50 – klarowność dźwięku dla mowy
C80 – klarowność dźwięku dla muzyki
STI – zrozumiałość mowy w skali 0-1
BR – wskaźnik basowy
TR – wskaźnik tonów wysokich

Legenda – odpowiedzi impulsowe:

Stereo.wav – dwukanałowe stereo XY
Bformat.wav – format ambisoniczny w konwencji FuMa
Binaural.wav – format binauralny
Surround-51.wav – surround 5.1 ITU-R BS 775
Surround-71.wav – surround 7.1 ITU-R BS 775

Kościół św. Michała Archanioła
w Binarowej

Kościół św. Michała Archanioła
w Dębnie

Kościół św. Filipa i św. Jakuba
w Sękowej

Kościół Wszystkich Świętych
w Bliznem

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Haczowie

Multisensoryczne UNESCO 3 – cerkwie Polski Południowej

Pomiary akustyczne w drewnianych cerkwiach regionu karpackiego w Polsce, wpisanych na listę UNESCO wykonano wg normy ISO 3382-3:2012. Podstawowe parametry i otrzymane wyniki obliczeń przedstawiono poniżej. Wybrane odpowiedzi impulsowe zarejestrowane w cerkwiach można pobrać w formacie ambisonicznym (FuMa), binauralnym, stereo oraz surround.

badania-cerkwie

Rys.3 Porównanie charakterystyki częstotliwościowej czasu pogłosu drewnianych cerkwi Polski Południowej, wpisanych na listę UNESCO

Tab. 2. Zestawienie parametrów akustycznych drewnianych cerkwi regionu karpackiego w Polsce, wpisanych na listę UNESCO

Legenda – parametry akustyczne:

C50 – klarowność dźwięku dla mowy
C80 – klarowność dźwięku dla muzyki
STI – zrozumiałość mowy w skali 0-1
BR – wskaźnik basowy
TR – wskaźnik tonów wysokich

Legenda – odpowiedzi impulsowe:

Stereo.wav – dwukanałowe stereo XY
Bformat.wav – format ambisoniczny w konwencji FuMa
Binaural.wav – format binauralny
Surround-51.wav – surround 5.1 ITU-R BS 775
Surround-71.wav – surround 7.1 ITU-R BS 775

Multisensoryczne UNESCO 4 – Digitalizacja dziedzictwa kulturowego Krakowa wpisanego na listę UNESCO

Pomiary akustyczne przestrzennych odpowiedzi impulsowych dziedzińca Barbakanu wykonano stosując odpowiednio normę ISO 3382-3:2012.

badania-malopolska

Rysunek 1. Schemat lokalizacji punktów pomiarowych (R – położenia mikrofonu, S – położenie źródła dźwięku)

Podstawowe parametry i otrzymane wyniki obliczeń przedstawiono poniżej. Wybrane odpowiedzi impulsowe zarejestrowane na dziedzińcu można pobrać w formacie ambisonicznym (FuMa), binauralnym, stereo oraz surround.

badania-malopolska
badania-malopolska
badania-malopolska

Rysunek 2. Zestawienie charakterystyk częstotliwościowych czasu wczesnego zaniku EDT dziedzińca Barbakanu dla 3 różnych położeń źródła dźwięku (S1, S2, S3)

Tabela. 1. Zestawienie parametrów akustycznych dziedzińcu Barbakanu dla 3 różnych położeń źródła dźwięku (S1, S2, S3)

Legenda:

C50 – klarowność dźwięku dla mowy
C80 – klarowność dźwięku dla muzyki
STI – zrozumiałość mowy w skali 0-1
BR – wskaźnik basowy
TR – wskaźnik tonów wysokich

Odpowiedzi impulsowe do pobrania:

Stereo – dwukanałowe stereo XY
Bformat – format ambisoniczny w konwencji FuMa
Binauralv – format binauralny
Surround-51 – surround 5.1 ITU-R BS 775
Surround-71 – surround 7.1 ITU-R BS 775