Pomnik
Św. Szymona

  

Pomnik św. Szymona

Udaj się pod pomnik św. Szymona z Lipnicy, znajdujący się na Rynku. To jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Lipnicy Murowanej. Spójrz do góry – święty przedstawiony jest w charakterystycznej pozie, podczas głoszenia żywiołowego kazania. Pomnik został wykonany w 1913 roku przez rzeźbiarza Henryka Kuczka na zlecenie lipnickiej społeczności (także rodaków mieszkających w Ameryce). Na cokole znajdują się cztery płaskorzeźby przedstawiające św. Szymona udzielającego pomocy ubogim, a także godła Polski i Litwy oraz herb Lipnicy. Widnieje tam także napis: Bogu i Ojczyźnie na chwałę, potomnym na wzór i otuchę. Świętemu ziomkowi Lipniczanie.

Inspiracją do tego, by zostać kaznodzieją, była dla św. Szymona postać św. Jana Kapistrana, założyciela zakonu Bernardynów, z którym święty zetknął się prawdopodobnie w Krakowie w 1454 roku.

Za jego przykładem podjął się głoszenia kazań, co wymagało niezwykłej erudycji, doskonałej znajomości Pisma Świętego i filozofii chrześcijańskiej, a także charyzmy, która mogłaby poruszyć tłumy. Św. Szymon posiadał te wszystkie cechy, podobno: nie było tak zakamieniałego grzesznika, który by się z kazania jego do domu z postanowieniem poprawy nie wrócił[ R. Gustaw OFM, K. Grudziński OFM, uzupełnienia W. Murawiec OFM, Święty Szymon z Lipnicy (1435–1482), Kraków 2007, s. 41.]. Dzięki temu awansował z pozycji kaznodziei zwyczajnego do rangi kaznodziei katedralnego – jego kazań słuchali królowie i dworzanie, profesorowie i studenci, a także cały lud krakowski. Za przykładem swojego mistrza, św. Jana Kapistrana, często przerywał swoje kazania okrzykiem „Jezus, Jezus, Jezus”, przez co został oskarżony przez kapitułę krakowską o nadużywanie imienia bożego, na szczęście zarzuty oddalono.