Kościół św. Andrzeja

  

Kościół św. Andrzeja

Lipnicki kościół pw. św. Andrzeja ma już ponad 650 lat. Został erygowany dekretem króla Kazimierza Wielkiego w 1363 roku. Mimo wielokrotnych pożarów i zniszczeń świątynia zachowała swoją gotycką formę. Kościół z zewnątrz jest pobielany, ściany wykonano z piaskowca. Możesz się o tym przekonać, obserwując zewnętrzne szkarpy, czyli podpory wykonane dla wzmocnienia całej konstrukcji. W najszerszym miejscu mur osiąga grubość nawet 210 cm.

Dach kościoła kryty był gontem, obecnie dachówką. Góruje nad nim sygnaturka
i wieża zegarowa z dzwonnicą. W czasie II wojny światowej zabytkowe dzwony zostały wywiezione przez okupantów. Obecny wygląd kościoła jest efektem wielokrotnych działań związanych z przebudową. To także symbol nieustannych wysiłków kolejnych pokoleń lipniczan, ich hojności i pracowitości na rzecz lokalnej wspólnoty i utrzymania własnej świątyni.

W bocznej kaplicy kościoła znajduje się jeden z najcenniejszych skarbów małopolskiej sztuki sakralnej, jest to figura Pięknej Madonny z dzieciątkiem, pochodząca z 1370 roku, dar króla Kazimierza Wielkiego dla lipnickiej fary.

Przez historyków sztuki jest ona nazywana poprzedniczką małopolskich madonn,
w związku z tym, że jest dużo starsza niż większość zachowanych średniowiecznych przedstawień Matki Boskiej w regionie. Jest starsza nawet od słynnej Madonny
z Krużlowej, znajdującej się w zbiorach Muzeum Narodowego
w Krakowie.

 

Animacje wideo: