1

2017

Multisensory UNESCO – digitization of tangible and intangible heritage of Lipnica Murowana

The Multisensory UNESCO project aimed at digitalizing and sharing the cultural and national heritage of Lipnica Murowana including the wooden church of St. Leonard (UNESCO) and other interesting historical monuments. To date, there has been no such broad and comprehensive project of heritage digitalization that would serve the education of a wide audience and would guarantee reconstruction of that heritage in case of damages resulting from natural catastrophes or human action. Its particular objective was to present the broadly understood immaterial heritage: stories about the saints, events, holidays, customs, and tradition (e.g. a unique competition of Easter Palms).
The project consisted in recording material sources in a digital form of advanced 3D models of various architectural objects and their equipment. One of the results is an interactive website www.digitalunesco.pl that engages human senses. The AGH University of Science and Technology in Kraków established and recorded the social context of unique soundscapes, as well as carried out acoustic tests in order to analyse the acoustic parameters of various interiors and perform their auralization. The educational nature of the project gave birth e.g. to cultural heritage scenarios. Thanks to recordings with audio description and other facilities the results of the project are also easily available to people with sight disfunctions.

PARTNERS:


STANISŁAW STASZIC AGH UNIVERSITY OF SCIENCE IN KRAKÓW

Research supervised by Professor Jerzy Wiciak and carried out by a team including:
Paweł Małecki PhD Eng, Katarzyna Sochaczewska MSc and Natalia Krygowska MA (an alumna of the Faculty of Humanities).


THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY IN CRACOW—INSTITUTE OF CULTURE

The preparation of a walk around Lipnica together with scenarios of lessons on cultural heritage: Anna Góral, Agnieszka Konior


SIÓDMY ZMYSŁ FOUNDATION

Audio description: text – Regina Mynarska, consultation – Kamila Albin
The audio description reader: Aneta Florek – a guide in the church of St. Leonard in Lipnica Murowana
Studies on Lipnica Murowana – Damian Nowak


Project subsidised by the Minister of Culture and National Heritage within the framework of the DIGITAL CULTURE 2017 and by the Lipnica Murowana Community


Technical implementation of the project:

3DELING LASER SCANNING SERVICES LTD

2

2018

Multisensoryczne UNESCO 2. Digitalizacja dziedzictwa kościołów południowej Małopolski
w 15 rocznicę wpisu na listę UNESCO

W 2018 roku Polska obchodziła 15 rocznicę wpisu drewnianych kościołów południowej Małopolski na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z okazji tego wydarzenia Fundacja kontynuowała projekt Multisensoryczne UNESCO, w którym zostało zdigitalizowane dziedzictwo Lipnicy Murowanej w tym kościół pw. św. Leonarda. W roku 2018 przeprowadzono digitalizację dziedzictwa materialnego i niematerialnego świątyń w Binarowej, Bliznem, Dębnie, Haczowie oraz Sękowej.

Projekt polegał m.in. na:

skanowaniu laserowym obiektów, kompleksowym przetworzeniu zasobów materialnych na formę cyfrową przez wykonanie zaawansowanych modeli trójwymiarowych obiektów i ich wyposażenia – 3Deling.

wykonaniu szczegółowych badań akustycznych kościołów za pomocą przestrzennych odpowiedzi impulsowych z wykorzystaniem techniki ambisonicznej – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie .Pracami kierował prof. dr hab. Inż. Jerzy Wiciak, a realizował
dr inż. Paweł Małecki.

stworzeniu tekstów nt. niematerialnego dziedzictwa kulturowego obiektów – dr Magdalena Łanuszka.

stworzeniu audiodeskrypcji celem zapewnienia dostępności prezentowanych cyfrowo treści zasobów najcenniejszych zabytków
w Polsce dla osób z niepełnosprawnościami – Regina Mynarska Fundacja Siódmy Zmysł; Konsultacje audiodeskrypcji: Kamila Albin.

Producent: Fundacja Pełni Kultury
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących

z Funduszu Promocji Kultury

PARTNERZY:


Projekt współfinansowany ze środków Gminy Nowy Targ


Projekt współfinansowany ze środków Gminy Sękowa


Projekt współfinansowany ze środków Gminy Biecz


Podkarpackie Przestrzeń Otwarta


Projekt współorganizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie


Realizacja techniczna projektu:

3DELING SP Z O.O.

Parafia św. Michała Archanioła
w Binarowej

Parafia pw. Wszystkich Świętych
w Bliznem

Parafia św. Michała Archanioła
w Dębnie

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP
w Haczowie

Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca
NMP w Sękowe

3

2019

Multisensoryczne UNESCO 3. Digitalizacja 8 drewnianych cerkwi w polskim regionie Karpat wpisanych na listę UNESCO

Projekt polegał na kompleksowym przetworzeniu zasobów materialnych i niematerialnych na formę cyfrową 8 drewnianych cerkwi wpisanych w roku 2013 na Listę UNESCO, 4 znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego i 4 z województwa małopolskiego tj:
– cerkwi św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych
– cerkwi Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu
– cerkwi św. Paraskewy w Kwiatoniu
– cerkwi pw. Opieki Bogurodzicy NMP w Owczarach
– cerkwi św. Jakuba Młodszego w Powroźniku
– cerkwi św. Paraskewy w Radrużu
– cerkwi św. Michała Archanioła w Smolniku
– cerkwi św. Michała Archanioła w Turzańsku

Projekt polegał m.in. na:

skanowaniu laserowym obiektów, kompleksowym przetworzeniu zasobów materialnych na formę cyfrową przez wykonanie zaawansowanych modeli trójwymiarowych obiektów i ich wyposażenia. Dla cerkwi w Chotyńcu, Radrużu, Smolniku i Turzańsku wykonane zostały także ortofotoplany – 3Deling

wykonaniu szczegółowych badań akustycznych cerkwi za pomocą przestrzennych odpowiedzi impulsowych z wykorzystaniem techniki ambisonicznej – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Pracami kierował prof. dr hab. Inż. Jerzy Wiciak, a badania realizowali: dr inż. Paweł Małecki oraz mgr inż. Katarzyna Sochaczewska

stworzeniu tekstów nt. niematerialnego dziedzictwa kulturowego obiektów – o cerkwi w Radrużu pisał Pan Janusz Mazur z Muzeum Kresów w Lubaczowie, a o pozostałych 7 świątyniach Pan Jarosław Giemza z Muzeum Zamku w Łańcucie

stworzeniu audiodeskrypcji celem zapewnienia dostępności prezentowanych cyfrowo treści zasobów najcenniejszych zabytków w Polsce dla osób z niepełnosprawnościami – Pani Regina Mynarska; Konsultacje audiodeskrypcji – Pani Kamila Albin

Producent: Fundacja Pełni Kultury
Projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Pomocy Kultury w ramach programu KULTURA CYFROWA 2019

PARTNERZY:


Podkarpackie Przestrzeń Otwarta


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie


Muzeum Kresów w Lubaczowie


Współorganizator Centrum Kulturalne w Przemyślu


Projekt współfinansowany ze środków Fundacji PZU


Realizacja techniczna projektu:

3DELING SP Z O.O.

Parafia rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Brunarach Wyżnych

Parafia greckokatolicka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chotyńcu

Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Uściu Gorlickim

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku

Parafia rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Lutowiskach

Parafia prawosławna pw. Michała Archanioła w Turzańsku

4

2020

Multisensoryczne UNESCO 4. Digitalizacja dziedzictwa kulturowego Krakowa wpisanego na listę UNESCO

W ramach 4. edycji projektu Fundacja Pełni Kultury zdigitalizowała dziedzictwo kulturowe Krakowa w postaci Barbakanu oraz Bramy Floriańskiej wraz z pobliskimi murami i basztami.

Projekt polegał m.in. na:

skanowaniu laserowym obiektów, kompleksowym przetworzeniu zasobów materialnych na formę cyfrową przez wykonanie zaawansowanych modeli trójwymiarowych obiektów i ich wyposażenia – 3Deling Kraków

wykonaniu szczegółowych badań akustycznych za pomocą przestrzennych odpowiedzi impulsowych z wykorzystaniem techniki ambisonicznej – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Pracami kierował prof. dr hab. Inż. Jerzy Wiciak, a badania realizowali: dr inż. Paweł Małecki oraz mgr inż. Katarzyna Sochaczewska

stworzeniu tekstów nt. niematerialnego dziedzictwa kulturowego obiektów – o Barbakanie pisał Szymon Jarosiński, o Bramie Floriańskiej z basztami i murami czyli historii murów obronnych dr Michał Szczerba

stworzeniu audiodeskrypcji celem zapewnienia dostępności prezentowanych cyfrowo treści zasobów najcenniejszych zabytków w Polsce dla osób z niepełnosprawnościami –Regina Mynarska; Konsultacje audiodeskrypcji – Kamila Albin

Producent: Fundacja Pełni Kultury
Projekt dofinansowany przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków Funduszu Promocji Kultury w ramach programu KULTURA CYFROWA 2020

PARTNERZY:


Miasto Kraków


Muzeum Krakowa


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie


Realizacja techniczna projektu:

3DELING Kraków

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji PZU

5

2021

Multisensoryczne UNESCO 5. Digitalizacja dziedzictwa kulturowego Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej (UNESCO)

Projekt uzyskał trzyletnie dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa 2021.

W ramach 5. edycji projektu Fundacja prowadzi digitalizację dziedzictwa kulturowego Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1999 r. oraz uznane za Pomnik Historii.

Plan projektu:

1. Rok 2021 – digitalizacja Bazyliki wewnątrz i zewnątrz, Placu Rajskiego, Kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej oraz digitalizacja ksiąg kalwaryjskich.

2. Rok 2022 – digitalizacja chóru, Kaplicy św. Antoniego i Kaplicy Niepokalanego Poczęcia oraz makiety prezentującej całe manierystyczne założenie.

3. Rok 2023 – digitalizacja najcenniejszych obiektów z dróżek kalwaryjskich np. Kaplicy Ukrzyżowania, Ratusza Piłata, kościoła Grobu Matki Bożej.

Rok 2021

Projekt polegał m.in. na:

skanowaniu laserowym obiektów, kompleksowym przetworzeniu zasobów materialnych na formę cyfrową przez wykonanie zaawansowanych modeli trójwymiarowych obiektów i ich wyposażenia – 3Deling Kraków

digitalizacji ksiąg kalwaryjskich wykonanych przez Muzeum Narodowe w Krakowie – Dział Digitalizacji i Zarządzania Zasobami Cyfrowymi: Antiphonarium z 2 poł. XVI w., Hymnarium z 1 poł. XVIII w., Cantionale z 2 poł. XVIII w., Synopis missarum choralium z 1763 r.

wykonaniu szczegółowych badań akustycznych za pomocą przestrzennych odpowiedzi impulsowych z wykorzystaniem techniki ambisonicznej – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Badania realizował dr hab. inż. Paweł Małecki

stworzeniu tekstów nt. niematerialnego dziedzictwa kulturowego obiektów – dr hab. Wiktor Szymborski – Pracownia Historii Kultury, Nauki i Edukacji Historycznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

stworzeniu audiodeskrypcji celem zapewnienia dostępności prezentowanych cyfrowo treści zasobów najcenniejszych zabytków w Polsce dla osób z niepełnosprawnościami: audiodeskryptorka – Regina Mynarska; konsultacje audiodeskrypcji – Kamila Albin

Producent: Fundacja Pełni Kultury
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

PARTNERZY:


Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej


Zurich Foundation


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie


Realizacja techniczna projektu:

3DELING Kraków

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji PZU

Projekt współfinansowany ze środków
Klasztoru oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej

Podziękowania dla Kalwarii Zebrzydowskiej
za wsparcie finansowe

Współpraca: Muzeum Narodowe w Krakowie
– Dział Digitalizacji i Zarządzania Zasobami Cyfrowymi