„Multisensoryczne UNESCO 2. Digitalizacja dziedzictwa kościołów południowej Małopolski
w 15 rocznicę wpisu na listę UNESCO”

W 2018 roku Polska obchodziła 15 rocznicę wpisu drewnianych kościołów południowej Małopolski na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z okazji tego wydarzenia Fundacja kontynuowała projekt Multisensoryczne UNESCO, w którym zostało zdigitalizowane dziedzictwo Lipnicy Murowanej w tym kościół pw. św. Leonarda. W roku 2018 przeprowadzono digitalizację dziedzictwa materialnego i niematerialnego świątyń w Binarowej, Bliznem, Dębnie, Haczowie oraz Sękowej.

Projekt polegał m.in. na:

skanowaniu laserowym obiektów, kompleksowym przetworzeniu zasobów materialnych na formę cyfrową przez wykonanie zaawansowanych modeli trójwymiarowych obiektów i ich wyposażenia – 3Deling.

wykonaniu szczegółowych badań akustycznych kościołów za pomocą przestrzennych odpowiedzi impulsowych z wykorzystaniem techniki ambisonicznej – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie .Pracami kierował prof. dr hab. Inż. Jerzy Wiciak, a realizował
dr inż. Paweł Małecki.

stworzeniu tekstów nt. niematerialnego dziedzictwa kulturowego obiektów – dr Magdalena Łanuszka.

stworzeniu audiodeskrypcji celem zapewnienia dostępności prezentowanych cyfrowo treści zasobów najcenniejszych zabytków
w Polsce dla osób z niepełnosprawnościami – Regina Mynarska Fundacja Siódmy Zmysł; Konsultacje audiodeskrypcji: Kamila Albin.

Producent: Fundacja Pełni Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury

PARTNERZY:

Parafia św. Michała Archanioła w Binarowej

Parafia pw. Wszystkich Świętych w Bliznem

Parafia św. Michała Archanioła w Dębnie

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Haczowie

Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowe

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Nowy Targ

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Sękowa

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Biecz

Podkarpackie Przestrzeń Otwarta

Projekt współorganizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie