MULTISENSORYCZNE UNESCO

Przedmiotem projektu MULTISENSORYCZNE UNESCO było przeprowadzenie procesu digitalizacji i udostępnienia zasobów kultury i dziedzictwa narodowego Lipnicy Murowanej, w której znajduje się m.in. drewniany kościół pw. św. Leonarda (UNESCO). Do tej pory nie powstał projekt tak szerokiej i kompleksowej digitalizacji dziedzictwa, który służyły edukacji szerokiego grona odbiorców oraz byłby 100% zabezpieczeniem możliwości odtworzenia dziedzictwa w przypadku działań sił przyrody bądź człowieka. Cechą szczególną było przybliżenie szeroko pojętego dziedzictwa niematerialnego: historii Świętych, wydarzeń, świąt, obyczajowości
i tradycji (m.in. unikatowy konkurs palm wielkanocnych).
Projekt polegał na kompleksowym przetworzeniu zasobów materialnych na formę cyfrową przez wykonanie zaawansowanych modeli trójwymiarowych obiektów i ich wyposażenia. Powstała interaktywna strona internetowa www.digitalunesco.pl oddziaływująca na wszystkie zmysły. AGH w Krakowie dokonała rejestracji
i ustalenia społecznego kontekstu unikalnych krajobrazów dźwiękowych (soundscapes) oraz wykonała badania akustyczne, celem auralizacji oraz analizy parametrów akustycznych wnętrz. Projekt ma charakter edukacyjny, powstały m.in. scenariusze nt. dziedzictwa kulturowego. Projekt jest także łatwo dostępny dla osób z dysfunkcjami wzroku m.in. poprzez nagrania w formie audiodeskrypcji.

PARTNERZY:

PARAFIA PW. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W LIPNICY MUROWANEJ

GMINA LIPNICA MUROWANA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Pracami kierował prof. dr hab. Inż. Jerzy Wiciak, a realizował zespół w składzie:
dr inż. Paweł Małecki, mgr inż. Katarzyna Sochaczewska oraz mgr Natalia Krygowska (absolwent Wydziału Humanistycznego).

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE – INSTYTUT KULTURY

Przygotowanie spaceru po Lipnicy wraz ze scenariuszami lekcji dotyczącymi dziedzictwa kulturowego Dr Anna Góral, mgr Agnieszka Konior

FUNDACJA SIÓDMY ZMYSŁ

Audiodeskrypcja: tekst Regina Mynarska, konsultacje Kamila Albin
Lektor audiodeskrypcji: Aneta Florek – przewodnik po kościele pw. sw Leonarda w Lipnicy Murowanej
Opracowania nt. Lipnicy Murowanej – Damian Nowak

REALIZACJA TECHNICZNA PROJEKTU:

3DELING SP Z O.O.

Projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu KULTURA CYFROWA 2017
oraz przez Gminę Lipnica Murowana