Badania akustyczne:

Warstwa akustyczna UNESCO

Dźwięk nie jest dominującym zmysłem w percepcji rzeczywistości. Zajmuje jednak szczególne miejsce w sztuce i doznaniach natury estetycznej. Stanowi nierozłączny element krajobrazu oraz cechuje i charakteryzuje obiekty architektoniczne. W ramach projektu Multisensoryczne UNESCO, pracownicy Katedry Mechaniki i Wibroakustyki, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pod kierownictwem prof. Jerzego Wiciaka wykonali rejestrację i analizę krajobrazu dźwiękowego (ang. Soundscape) oraz przeprowadzili szczegółowe badania akustyczne kościołów w Lipnicy Murowanej. Wyniki badań zostały zestawione zarówno w formie danych numerycznych: czas pogłosu (rysunek x), klarowność dla mowy i muzyki, zrozumiałość mowy, przestrzenność dźwięku i inne, ale również w formie bazy dźwięków i odpowiedzi impulsowych. Informacje te, pozwalają w pełni odtworzyć i scharakteryzować akustykę badanych obiektów, jak również mogą mieć zastosowanie w wirtualizacji pola akustycznego. Wszystkie nagrania i pomiary zostały wykonane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, w tym ambisonii, co pozwala na pełniejszą imersję podczas wirtualnego zwiedzania Lipnickich zabytków. Należy podkreślić, że działania akustyczne podjęte w ramach projektu mają unikalny charakter w skali światowej, ponieważ większość tego typu działań digitalizacyjnych skupia się na sferze wizualnej, a dźwięk stanowi co najwyżej stereofoniczne uzupełnienie.

Pomiary akustyczne w kościołach Lipnicy Murowanej. Podstawowe parametry i otrzymane wyniki obliczeń przedstawiono poniżej. Wybrane odpowiedzi impulsowe zarejestrowane w kościołach można pobrać w formacie ambisonicznym (FuMa), binauralnym, stereo oraz surround.

badania-lipnica

Rys.1 Czas pogłosu kościołów w Lipnicy Murowanej w funkcji częstotliwości.

Odpowiedzi impulsowe do pobrania:

Kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej

Kościół św. Andrzeja w Lipnicy Murowanej

Kościół św. Szymona w Lipnicy Murowanej

Pomiary akustyczne w drewnianych kościołach Polski Południowej, wpisanych na listę UNESCO wykonano wg normy ISO 3382-3:2012. Podstawowe parametry i otrzymane wyniki obliczeń przedstawiono poniżej. Wybrane odpowiedzi impulsowe zarejestrowane w kościołach można pobrać w formacie ambisonicznym (FuMa), binauralnym, stereo oraz surround.

badania-malopolska

Rys.2 Porównanie charakterystyki częstotliwościowej czasu pogłosu drewnianych kościołów Polski Południowej, wpisanych na listę UNESCO

Tab. Zestawienie parametrów akustycznych drewnianych kościołach Polski Południowej, wpisanych na listę UNESCO

C80 [dB]C50 [dB]BRTRSTI
Kościół pw. Św. Filipa i Jakuba w Sękowej6,74,110,750,62"
Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Binarowej9,56,60,760,780,67"
Kościół pw. Wszystkich Świętych w Bliznem10,980,80,820,65"
Kościół Wniebowzięcia NMP w Haczowie1,7710,280,790,78"
Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Dębnie9,76,20,880,780,7"

Legenda:
C50 – klarowność dźwięku dla mowy
C80 – klarowność dźwięku dla muzyki
STI – zrozumiałość mowy w skali 0-1
BR – wskaźnik basowy
TR – wskaźnik tonów wysokich

Kościół św. Michała Archanioła
w Binarowej

Kościół św. Michała Archanioła
w Dębnie

Kościół św. Filipa i św. Jakuba
w Sękowej

Kościół Wszystkich Świętych
w Bliznem

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Haczowie